Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás: költségtakarékos követelésbehajtás

Mielőtt pert indítasz, kérjed először a költségtakarékos fizetési meghagyás kibocsátását!

Fizetési meghagyás: költségtakarékos követelésbehajtásA bíróságtól fizetési meghagyás kibocsátását lehet kérni. A Fizetési meghagyás eljárásban a bíróság nem vizsgálja érdemben a követelés (tartozás) fennállását csak adós részére egy jogerős fizetési meghagyás felszólítást küld. Ha az adós a tartozás fennállását nem vitatja – nem él ellentmondással – a jogerős fizetési meghagyás ugyanazzal a hatályal bír, mint a bírósági ítélet, vagyis végrehajtást lehet kérni. A fizetési meghagyás olcsóbb mint a per, az illeték a követelés 3 %-a. Ha az adós ellentmond - tapasztalatok szerint az esetek felében - , akár mert a tartozást vitatja, akár mert húzni akarja az időt, következik a peres eljárás.

A fizetési meghagyás eljárási költségei

Az illeték mértéke

Eljárás fajtájaIlleték a követelés %-banMinimumMaximum
Fizetési meghagyás3%3.000 Ft450.000 Ft
Peres eljárás6%7.000 Ft900.000 Ft

Fizetési meghagyás útján követelésedet a peres eljárásnál gyorsabban, olcsóbban érvényesítheted adósoddal szemben, lényegében fele annyi pénzedbe kerül, mint a peres eljárás megindítása.

Amennyiben az adósod nem él ellentmondással, 60 napon belül jogerős „ítélet” lehet a kezedben!

A bíróság a fizetési meghagyásra irányuló kérelmet nem perben, nem tárgyaláson intézi el. Kizárólag a benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelem alapján dönt, sem Veled, sem az adósoddal nem találkozik.

A fizetési meghagyás iránti kérelmek legalább fele jogerőre emelkedik, tehát megkímélheted magad a felesleges pereskedéstől, és a pénztárcádban is több pénz marad.

Fizetési meghagyás eljárás fogalma

A fizetési meghagyásos eljárás olyan nemperes eljárás, amelyben a bíróság a jogosult egyoldalú kérelmére a kötelezettet – a bizonyítási eljárás mellőzésével – a kérelembe foglalt követelés teljesítésére, vagy azzal szembeni ellentmondásra hívja fel.

Amennyiben az adós nem mond ellent a fizetési meghagyásnak, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik és végrehajtható lesz, míg ellentmondás esetén a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át.

Fizetési meghagyás: Követelésbehajtás fizetési meghagyás útján »

Fizetési meghagyás jogi természete

Fizetési meghagyás jogi természeteA fizetési meghagyás a bíróság által kibocsátott „fizetési parancs”. A bíróság arra szólítja fel az adósod, hogy a fizetési meghagyás átvételétől számított 15 napon belül végrehajtás terhe mellett a tartozását fizesse ki Neked.

Ez a parancs feltételes, tehát az adós ellentmondhat.

Az ellentmondással meg nem támadott fizetési meghagyásnak ugyanolyan a hatálya, mint a jogerős ítéletnek, tehát azonnal végrehajtási eljárást kérhetsz.

 • Fizetési meghagyás útján érvényesíthető követelés

  Az a követelés érvényesíthető fizetési meghagyás útján, amelynek a fizetési határideje lejárt és bírósági útra tartozik.

  További feltétel, hogy az adósod mennyiségileg meghatározható pénzzel tartozzon, vagy olyan ingó dologgal, amelynek pénzben meghatározható értéke van. Minden dolog ingó, amely nem ingatlan.

 • Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető követelés

  Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz fizetésére irányuló olyan követelés, amelynek összege a 200.000 Ft-ot nem haladja meg, feltéve, ha van olyan bíróság, amely a fizetési meghagyás kibocsátására illetékes.

  Tehát a 200.000 Ft-os értékhatár alatt a fizetési meghagyásos eljárás igénybevétele kötelező.

Hogyan kell a fizetési meghagyás kibocsátását kérni?

A fizetési meghagyás kibocsátására a bírósághoz fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet kell előterjesztened.

A fizetési meghagyásos eljárás iránti kérelem egy űrlap, amelyhez csatolni kell azokat a bizonyítékokat, amelyek alapján azt állítod, hogy az adósod tartozik Neked, és ennek a tartozásnak a fizetési határideje már lejárt.

A fizetési meghagyás kibocsátását kérő köteles az űrlapnak mind a kérelem előterjesztésére, mind a meghagyás kibocsátására szolgáló részét a beadványokra vonatkozó általános, és a keresetlevélre vonatkozó különös rendelkezéseknek megfelelően kitölteni.

A bíróság hiány pótlására hívja fel a fizetési meghagyás iránti kérelem előterjesztőjét, ha:

 • a kérelmet nem az arra rendszeresített űrlapon adta be a bíróságnak,
 • a kérelmet a formai és tartalmi kellékeknek nem megfelelően töltötte ki.

A kérelem az adóssal szemben fennálló több követelés tekintetében, valamint több adós ellen fennálló azonos követelés tekintetében együttesen is előterjeszthető.

Több adós ellen fennálló követelés esetében az egyes adósokat terhelő összegeket határozottan meg kell jelölni, egyetemleges kötelezettség esetében pedig ezt a kérelemben fel kell tüntetni.

Fizetési meghagyás illetéke és annak megfizetése

Fizetési meghagyás illetéke és annak megfizetéseA fizetési meghagyás bíróságra történő elküldése előtt illetékbélyeget kell vásárolnod. Az illetékbélyeg a postán vehető meg. Azt, hogy milyen összegért vásárolsz illetékbélyeget attól függ, hogy mennyi pénzzel (milyen összeggel), vagy mekkora értékű dologgal (mennyi a pénzben kifejezhető értéke a dolognak) tartozik Neked az adósod.

Az illeték összege a fizetési meghagyás esetén az általad követelt tartozás 3%-a, de legalább 3.000 Ft, azonban 450.000 Ft-nál nem több.

Ki kell fizetni a fizetési meghagyás illetékét?

A fizetési meghagyás illetékét nem kell mindenkinek kifizetni. Tehát a fizetési meghagyás bíróságra történő elküldése előtt nem kell mindenkinek illetékbélyeget vásárolnia.

A jogszabályok különböző személyeknek, és különböző szervezeteknek többféle lehetőséget biztosítanak az illeték megfizetése alól. Ezek a lehetőségek az illetékmentesség, költségmentesség, és az illetékfeljegyzési jog.

Annak a lehetősége, hogy az illetéket nem kell a fizetési meghagyásos eljárásban megfizetni,

 • vagy jogszabály biztosítja bizonyos személyeknek és szervezeteknek,
 • vagy külön kérelmet kell előterjesztened a szükséges igazolásokkal a bíróság részére, és a bíróság a kérelem alapján dönt abban a kérdésben, hogy mentesít-e Téged az illeték megfizetése alól.

Mikor nem lehetséges fizetési meghagyás kibocsátása?

Abban az esetben, ha az adósodnak nincsen Magyarországon ismert lakóhelye, tartózkodási helye, vagy székhelye, a bíróság a fizetési meghagyást nem bocsátja ki.

Amennyiben az általad megadott címen az adós nem veszi át a bíróság által kiküldött fizetési meghagyást, akkor a bíróság felszólít (hiánypótlásra hív fel), hogy add meg az adósodnak azt a címét, ahol a fizetési meghagyás kézbesíthető részére. Ha nem tudsz ilyen címet megadni, akkor a bíróság a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmedet elutasítja.

Hogyan bocsátja ki a bíróság a fizetési meghagyást?

A fizetési meghagyás az adósod meghallgatása nélkül, legkésőbb a kérelem beérkezését követő 30 napon belül kerül kibocsátásra a bíróság által. A fizetési meghagyás tartalmazza az adós részére azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben a tartozását alaptalannak tartja, akkor a részére történő kézbesítéstől számított 15 napon belül ellentmondással élhet.

Jogerős fizetési meghagyás

Amennyiben az adós a fizetési meghagyás kézbesítésétől számított 15 napon belül nem él ellentmondással, tehát a tartozását nem vitatja, akkor a fizetési meghagyás jogerőre emelkedik.

Ez azt jelenti, hogy ugyanolyan hatása van, mint a jogerős bírósági ítéletnek.

Ha az adós a jogerős fizetési meghagyás ellenére sem fizet, akkor a bíróságtól azonnal a végrehajtás megindítását kérheted.

Ellentmondás

Ha a fizetési meghagyás ellen a megadott határidő alatt az adós ellentmondással él, tehát a tartozását valamilyen szempontból vitatja, akkor a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul át. Aki a fizetési meghagyás kibocsátását kérte felperes, aki az adós, az alperes lesz a perben.

Miért éri meg a per előtt a fizetési meghagyás?

Jogosan vetődik fel a kérdés, érdemes-e a per helyett először fizetési meghagyás kibocsátását kérned, hiszen ebből is is lehet per, ha az adós ellentmondással él.

Ez valóban így van, azonban a fizetési meghagyás előnyei a peres eljáráshoz képest:

 • Fizetési meghagyás iránti kérelmek legalább fele jogerőre emelkedik!
 • Lényegében fele annyi pénzedbe kerül, mint a peres eljárás megindítása,
 • 60 napon belül jogerős „ítélet” lehet a kezedben,
 • Kizárólag az általad benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelem alapján dönt a bíróság,
 • Megkímélheted magad a felesleges pereskedéstől, és a pénztárcádban is több pénz marad.

Fizetési meghagyás: Az idő pénz, cselekedj gyorsan!

Az idő pénz, cselekedj gyorsan!

Gyakorlati tapasztalataink azt mutatják, hogy:

 • A fizetési meghagyás kérelmek harmada hibás

  A bíróságok a nem szakszerűen elkészített fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem legalább 30%-át hiánypótlásra visszaküldik formai, vagy tartalmi hiányosságok és hibák miatt. Ez jelentős időveszteséget okoz a tartozás érvényesítése terén, tehát adósodnak esélyt adsz arra, hogy még később fizessen Neked.

 • A fizetési meghagyás kérelem csak az eredeti tartozás összegéről szól

  Az esetek legnagyobb többségében az emberek csak az eredeti tartozás összegét jelölik meg, nem számítják ki a kamat pontos összegét, és nem kérik a követelés érvényesítésével kapcsolatos költségek megtérítését, melyek mindenkinek jogosan járnak. Ezeket az összegeket a bíróság senki helyett nem számolja ki, és nem írja utólag be. Tehát csak annak az összegnek a megfizetésére szólítja fel az adósod, amelyet Te megjelöltél. Ha nem kérted a kamat pontos összegét megfizetni, és az egyéb költségeket, az a Te veszteséged.

 • A legtöbben nem élnek a fizetési meghagyás illetékmentességének lehetőségével

  Az emberek szinte nem is élnek azzal a lehetőséggel, hogy mentesülhetnek az illeték megfizetése alól. Vagy azért, mert nem is gondolnak arra, hogy őket is megilletheti, vagy azért, mert nem ismerik azokat a külön kérelemben megjelölhető formulákat, amelyek biztosíthatják ezt a lehetőséget. Tehát akkor is fizetik az illeték összegét, amikor lehet, hogy nem is kellene.

Mindez elkerülhető: Elkészítjük Neked a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet!

Jogi szakértőink a szakszerűen, a jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak megfelelően elkészítik Neked a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet.

Pontosan kiszámoljuk Neked, hogy az adósod a tőkén felül milyen összegű kamattal tartozik, és mind a tőkeösszeget, mind az utána járó kamatot, mind a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem elkészítésének és beadásának költségét kérik az adósoddal kifizettetni a bíróságtól.

Megvizsgáljuk továbbá annak lehetőségét, hogy Te részesülhetsz-e abban a lehetőségben, hogy mentesülj az illeték megfizetése alól. Amennyiben bármilyen lehetőség van arra, hogy mentesülj az illeték megfizetése alól, az ehhez szükséges kérelmet is elkészítjük.

Fizetési meghagyás
Fizetési meghagyás kérelem elkészítése

Igényed beérkezése után 48 órán belül felveszem veled a kapcsolatot!

Hasznos olvasmányok a gazdasági konfliktus kezelés témaköréből

Adósságkezelés » A szerződések biztonsági elemei » Az üzleti kapcsolatok gyakori problémái » Birósági jogérvényesítés » Céges körbeadósság » Fegyelem és határozottság » Fizetési meghagyás » Fizetési meghagyás 2. » Gazdasági magánnyomozás » Hatékony adósságkezelés » Mit ne tegyél, ha azt akarod, hogy az adósod fizessen neked? » Mit tegyek, hogy ne legyen adósom? » Mit tegyek, hogy ne romoljon pénzügyi helyzetem? » Számold ki a veszteséged! »

Elkészítjük Neked a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet!

Ajánlatunkból

---
---

Partnereink

Lemma Coaching - a megoldások oldala Értékesítési Internet Megoldások A külsős marketing menedzser
WinDirect Integrált Vállalatirányítási (ERP) Rendszer
Fizetési meghagyás: költségtakarékos követelésbehajtásFizetési meghagyás: költségtakarékos követelésbehajtás
Fizetési meghagyás

Kedves !

Köszönjük a Fizetési meghagyás szogáltatásunk iránti érdeklődésedet.

Az igényed feldolgozását megkezdtük.

Hamarosan jelentkezem.

dr. Hammer Ágnes