Fizetési meghagyás

Követelésbehajtás fizetési meghagyás útján

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás útján a követelésedet a bírósági peres eljárásnál gyorsabban, olcsóbban érvényesítheted.

A fizetési meghagyás eljárás olyan nemperes eljárás amelyben a bíróság az egyoldalú kérelmedre az adósodat – a bizonyítási eljárás mellőzésével a kérelmedben foglalt követelés teljesítésére vagy azzal szembeni ellentmondásra hívja fel. Természetesen a fizetési meghagyás eljárást kezdeményező kérelmedhez csatolnod kell a követelésed bizonyítékait (szerződés, számla, szállítólevél, stb.)

Fizetési meghagyás azon bírósági útra tartozó, lejárt követeléseid érvényesítésének eszköze, amelyek pénz megfizetésére vagy ingó dolog kiadására irányulnak.

A fizetési meghagyás szabályai

Kizárólag fizetési meghagyás útján érvényesíthető a pénz megfizetésére irányuló olyan követelésed, amelynek az összege a 200.000 forintot nem haladja meg. A bíróság azonban csak akkor tudja kibocsátani kérelmedre a fizetési meghagyást, ha az adósod lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye ismert.

A fizetési meghagyás szabályaiA fizetési meghagyás eljárás illetékköteles, melynek mértéke a követelt összeg 3%-a, de legalább 3.000 forint, legfeljebb 450.000 forint, melyet az eljárás megindításakor köteles vagy illeték formájában leróni.

A fizetési meghagyás a bíróság által az adósod részére továbbításra kerül, aki ez ellen ellentmondással élhet (például: a fizetési meghagyásban foglaltaknak nem kíván eleget tenni, az abban megjelölt tartozását nem ismeri el, stb.) Ennek sajnos az a jogkövetkezménye, hogy megakadályozza a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését – amelynek hatálya a bíróság ítéletével azonos – és a fizetési meghagyásos eljárást polgári perré alakítja át.

Amennyiben a fizetési meghagyás eljárás polgári peres eljárássá alakul a bíróság felhív arra, hogy az illetéket 8 napon belül a peres eljárás illetékére egészítsed ki, ennek elmulasztása esetén a pert megszünteti. A polgári peres eljárás illetéke a követelt összeg (illetékalap) 6 %-a, de legalább 7.000 forint, legfeljebb 900.000 forint.

Adósunk ellentmondással él a fizetési meghagyás ellen?

A személyes tapasztalataink azt mutatják, hogy a fizetési meghagyás nagy összegű követelések esetén az esetek nagyobb részében polgári peres eljárássá alakul át, mivel ebben az esetben az adósok nagyobb része a fizetési meghagyás ellen ellentmondással él. És ekkor elkezdődik a sokszor évekig is elhúzódó polgári per, amelynek idő és költségvonzata a kis- és középvállalkozások jelentős részét pénzügyileg megrendíti.

A fizetési meghagyásos eljárás kisebb összegű követelés, vagy követelések esetén jelentősen hatékonyabb, különösen abban az esetben, ha a követelés jogilag alátámasztott, tehát szerződés, befogadott számla tartozik hozzá. Ezekben az esetekben a fizetési meghagyás iránti kérelmek legalább a fele jogerőre emelkedik!

Válaszd Te is, a polgári per helyett a költségtakarékos fizetési meghagyás eljárást.

Fizetési meghagyás

Fizetési meghagyás: költségtakarékos követelésbehajtás »

Elkészítjük Neked a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet!

Jogi szakértőink a szakszerűen, a jogszabályokban megfogalmazott előírásoknak megfelelően elkészítik Neked a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet.

Pontosan kiszámoljuk Neked, hogy az adósod a tőkén felül milyen összegű kamattal tartozik, és mind a tőkeösszeget, mind az utána járó kamatot, mind a fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelem elkészítésének és beadásának költségét kérik az adósoddal kifizettetni a bíróságtól.

Megvizsgáljuk továbbá annak lehetőségét, hogy Te részesülhetsz-e abban a lehetőségben, hogy mentesülj az illeték megfizetése alól. Amennyiben bármilyen lehetőség van arra, hogy mentesülj az illeték megfizetése alól, az ehhez szükséges kérelmet is elkészítjük.

Fizetési meghagyás
Fizetési meghagyás kérelem elkészítése

Igényed beérkezése után 48 órán belül felveszem veled a kapcsolatot!

Hatékony követelésbehajtás

Fizetési meghagyás - a tartozáskezelés eszközeA hatékony követelésbehajtás attól a naptól kezdődik, amikor az üzleti partner valamilyen módon kinyilvánítja azt a szándékát, hogy nem hajlandó önként fizetni, és addig tart, míg a bíróság a jogerős bírósági ítéletet meghozza.

A követelésbehajtás helyett az üzleti partnerek érdekeit figyelembe véve a gazdasági, üzleti mediáció, mint alternatív vitarendezési mód a felek rendelkezésére áll.

Követelésbehajtás helyett megegyezés: Gazdasági, üzleti mediáció »

Gazdasági mediáció felkérés
A Felkérő levél sablonjának letöltése
A szükséges nyomtatványt e-mailben elküldjük, és egyben részletesen tájékoztatunk a teendőidről is.

További információ: dr. Hammer Ágnes
Telefon: 06-70 314-9155
E-mail: hammer.agnes@eandh.hu

A követelés érvényesítési eszközök és módszerek sorrendjét mindig a konkrét követelésre, valamint ügyfeleink érdekeinek figyelembe vételével határozzuk meg.

Hatékony követelésbehajtás »

Ajánlatkérés Hatékony követelésbehajtás szolgáltatásra »

Hatékony követelésbehajtás szolgáltatás
Ajánlatkérés követelésbehajtás szolgáltatásra

Igényed beérkezése után 48 órán belül felveszem veled a kapcsolatot a számodra megfelelő megoldás megtalálása érdekében!

Hasznos olvasmányok a gazdasági konfliktus kezelés témaköréből

Adósságkezelés » A szerződések biztonsági elemei » Az üzleti kapcsolatok gyakori problémái » Birósági jogérvényesítés » Céges körbeadósság » Fegyelem és határozottság » Fizetési meghagyás » Fizetési meghagyás 2. » Gazdasági magánnyomozás » Hatékony adósságkezelés » Közbeszerzés » Mit ne tegyél, ha azt akarod, hogy az adósod fizessen neked? » Mit tegyek, hogy ne legyen adósom? » Mit tegyek, hogy ne romoljon pénzügyi helyzetem? » Számold ki a veszteséged! »

Gazdasági konfliktuskezelés

Ajánlatunkból

---
---

Partnereink

Lemma Coaching - a megoldások oldala Értékesítési Internet Megoldások A külsős marketing menedzser
WinDirect Integrált Vállalatirányítási (ERP) Rendszer
Fizetési meghagyás